สัมผัสประสบการณ์ด้านกาแฟ – แบบครึ่งวัน (แพคเกจ#1): ไร่กาแฟ + สถาบันกาแฟ The Coffeenery

สัมผัสประสบการณ์ด้านกาแฟ – แบบครึ่งวัน (แพคเกจ#1): ไร่กาแฟ + สถาบันกาแฟ The Coffeenery

คอรสนี้จะพาคุณไปรู้จักกับ ส่วนต่าง ๆ ของห่วงโซ่ธุรกิจกาแฟ ว่าแต่ละส่วนเป็นอย่างไร

Location: ศูนย์เรียนรู้กาแฟ The Coffeenery, เชียงใหม่, ประเทศไทย

ราคาเริ่มต้นสำหรับ 1-2 ท่าน รวม 7,000 บาท

 สำหรับท่านที่ 3-5 จ่ายเพิ่มท่านละ 2,000 บาท

(สำหรับ 5 ท่านขึ้นไป กรุณาติดต่อ 099-142-0888)

กิจกรรม

9.00 – 12.00

 • เยี่ยมชมไร่กาแฟ
  • กิจกรรมบนไร่ตามฤดูกาล
 • สถาบันกาแฟ The Coffeenery
  • Basic Cupping Activity
   • Coffee Evaluating
  • Basic Brewing Activities
   • Basic Pour Over (Drip)

ฟรี:

 • กาแฟและอาหารว่าง
 • รถรับส่งจากสถานบันกาแฟ The Coffeenery ไปไร่กาแฟ
 • Certificate from The Coffeenery Academy

*เปิดเฉพาะวันจันทร์ – ศุกร์

*กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน

Please Contact Admin (+66)99-1420888