หลักสูตรของ SCA

Specialty Coffee Association (SCA) หรือสมาคมกาแฟพิเศษ เป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร SCA ได้พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรทักษะกาแฟ (Coffee Skills Diploma) ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลซึ่งรับรองผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟทั่วโลก

Specialty Coffee Association (SCA) หรือสมาคมกาแฟพิเศษ เป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร SCA ได้พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรทักษะกาแฟ (Coffee Skills Diploma) ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลซึ่งรับรองผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟทั่วโลก

แสดงทั้งหมด 6 ผลลัพท์