หลักสูตรของ CQI

The Coffee Quality Institute (CQI) เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการให้คำแนะนำมาตั้งแต่ปี 1996 และเป็นหน่วยงานด้านคุณภาพกาแฟ ที่ออกใบอนุญาตให้กับ Arabica Grader และ Robusta Graders ทั่วโลก และจัดทำชุดหลักสูตรการแปรรูปกาแฟสำหรับผู้เรียนที่ต้องการความเป็นเลิศด้านการแปรรูปกาแฟ

The Coffee Quality Institute (CQI) เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการให้คำแนะนำมาตั้งแต่ปี 1996 และเป็นหน่วยงานด้านคุณภาพกาแฟ ที่ออกใบอนุญาตให้กับ Arabica Grader และ Robusta Graders ทั่วโลก และจัดทำชุดหลักสูตรการแปรรูปกาแฟสำหรับผู้เรียนที่ต้องการความเป็นเลิศด้านการแปรรูปกาแฟ

แสดงทั้งหมด 5 ผลลัพท์