The Coffeenery "กาแฟกลางน้ำ"

.

“ ต้องทำยังไงถึงจะรักษาคุณภาพของเมล็ดกาเเฟไว้ได้ ”

      คนกลางน้ำหัวใจสำคัญของการรักษาคุณภาพเมล็ดกาเเฟ การเเปรรูปด้วยมาตรฐานสากลคือการรักษาคุณภาพของเมล็ดกาเเฟที่ถูกส่งต่อมาจากเกษตรกรให้คงคุณค่าถึงมือผู้บริโภค เเต่จะมีวิธีการอย่างไรบ้างมาติดตามไปพร้อมกันกับ The Coffeenery “กาแฟกลางนํ้า”

ติดตามทุกเรื่องราวของ The Coffeenery ได้ที่
Facebook : thecoffeenery
Instagram : thecoffeenery

#thecoffeenery #TheCoffeeneryกาแฟที่ไม่เหมือนใคร #กาแฟไทยกาแฟพ่อ