สถานีต้นกล้ากาแฟ

ต้นกาแฟแต่ละต้นของเราเริ่มต้นชีวิตที่นี่ ภายใต้การควบคุมและดูแลปัจจัยแวดล้อมอย่างเหมาะสม สถานีต้นกล้ากาแฟเป็นสถานที่อนุบาลต้นกล้ากาแฟในโรงเรือนเพาะชำใกล้ตัวเมืองเชียงดาว

 

 

ต้นกล้ากาแฟ
ก่อนที่จะปลูกในฟาร์มของเราเอง (ไร่ดอยเมฆและไร่สะเก็ดดาว) หรือปลูกในที่อื่น ๆ ก็ตาม ต้นกล้าแต่ละต้นต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งปีที่สถานีเพาะเลี้ยงต้นกล้าของเรา หากคุณสนใจต้นกล้าของเรา ขอเชิญเยี่ยมชมเฟซบุ๊กเพจ “โครงการกาแฟดูแลป่า”-ของเราได้

 

 

ต้นกาแฟในทุกๆ ต้นของเราเริ่มต้นชีวิตขึ้นที่นี่ จากการเพาะปลูกดูแลด้วยความรู้และความเชี่ยวชาญอย่างใส่ใจของ The Coffeenery ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพอย่างใกล้ชิด กระทั่งต้นกล้าเหล่านั้นมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะได้เติบใหญ่ท่ามกลางธรรมชาติภายนอกเรือนเพาะเลี้ยง แม้จะเป็นกระบวนการที่มีความยุ่งยากซับซ้อน หากแต่คุณพีระ พนาสุภน ประธานกรรมการบริษัท MAC Education และผู้ก่อตั้ง The Coffeenery มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปลี่ยนแนวทางในการทำไร่กาแฟออกไปจากการปลูกที่ได้ผลผลิตต่ำและการทำไร่ที่ทำลายสิ่งแวดล้อมโดยเกษตรกรไทยที่มีอยู่อย่างแพร่หลาย จึงเป็นที่มาของการก่อตั้ง “สถานีต้นกล้าดอยหลวง” ขึ้นในปี 2555

ตั้งแต่เริ่มต้นดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน สถานีต้นกล้าดอยหลวงของเราสามารถผลิตต้นกล้ากาแฟได้ถึง 40,000 ต้นต่อปีต้นกล้าทุกต้นของเราเพาะปลูกขึ้นมาในพื้นที่ที่มีความร่มเงาอย่างเหมาะสม และปลอดจากการใช้สารเคมีในดิน  ซึ่งต้นกล้าของเราที่ได้ทำการย้ายไปเติบโตต่อที่ไร่ของเราแล้วนั้น จะยังคงได้รับการดูแลภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้เช่นเดียวกัน สถานีต้นกล้าดอยหลวงของเราได้มีการเพาะเลี้ยงต้นกล้ากาแฟสี่สายพันธุ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งต่างก็ได้รับการรับรองโดย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จุดเริ่มต้นของเส้นทางกาแฟ

เชิญมาเยี่ยมชมพวกเรา

สถานีต้นกล้าดอยหลวง ตั้งอยู่ในบริเวณที่ติดอยู่กับ “ดอยเมฆคาเฟ่” ณ อำเภอเชียงดาว เมื่อมาเยือนถึงที่นี่ นอกจากคุณจะได้ลิ้มลองกาแฟที่หอมกรุ่นจากคาเฟ่ของเราแล้ว ยังสามารถติดต่อกับผู้จัดการร้านดอยเมฆเพื่อเที่ยวชมเรือนเพาะเลี้ยงต้นกล้ากาแฟของเราได้อีกด้วย