ไร่กาแฟของเรา

ไร่กาแฟของเรา ตั้งอยู่ที่อำเภอดอยสะเก็ด และอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งแวดล้อมไปด้วยทิวเขาสวยงาม บนความสูงเหนือระดับน้ำทะเลที่เหมาะสมกับการปลูกต้นกาแฟอราบิก้า อีกทั้งยังเป็นภูมิประเทศที่อุดมไปด้วยต้นไม้ใหญ่ ทำให้มีปริมาณน้ำฝนที่พอเหมาะ มีดินที่อุดมสมบูรณ์และมีคุณภาพดี ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลต่อรสชาติ และคุณภาพของกาแฟของเรา

กาแฟที่ยอดเยี่ยม
จุดเริ่มต้นของกาแฟที่มีคุณภาพ มาจากเกษตรกรที่ทุ่มเทและให้ความสำคัญในการแสวงหาความรู้ในการปลูกกาแฟ จึงถือเป็นการผสานความร่วมมือที่สำคัญที่เราและเกษตรกรจะได้จัดการทรัพยากรที่มีอยู่ มาก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเพาะปลูกเพื่อให้ได้กาแฟที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

ทำไมต้องออร์แกนิก?

เริ่มต้นจากยอดเขาเหนือระดับน้ำทะเล 1,000 เมตร

เพราะกาแฟที่ดี เริ่มจากการปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสม The Coffeenery และ ไร่กาแฟของเรา จึงสนับสนุน และส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกกาแฟแบบออร์แกนิก เพื่อไม่ให้เกิดมลภาวะทางธรรมชาติ และร่วมรักษาป่าต้นน้ำด้วยการปลูกกาแฟใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ ไร่กาแฟของเรา ทั้งไร่ดอยเมฆ และไร่สะเก็ดดาว นั้นจึงผ่านกระบวนการปลูกรูปแบบออร์แกนิก ที่ไม่มีการใช้สารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งเเวดล้อม เพื่อช่วยรักษาธรรมชาติและป่าต้นน้ำอย่างยั่งยืน 

การปลูกกาแฟในลักษณะนี้จะช่วยชะลอการสุกของเชอร์รีกาแฟ เพราะต้นกาแฟสามารถเติบโตได้ดีภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ ที่มีส่วนช่วยให้กาเเฟได้รับเเสงในปริมาณที่เหมาะสมไม่สุกเร็วจนเกินไป ทำให้เชอร์รีกาแฟมีระยะเวลาในการสะสมสารอาหารสำคัญที่มีผลต่อคุณภาพของกาแฟ ทำให้กาแฟมีรสชาติที่ดีเพิ่มขึ้น

การปลูกกาเเฟโดยไม่พึ่งพาสารเคมี นอกจากจะปลอดภัยกับผู้บริโภคเเล้ว ยังเป็นการรักษาป่าต้นน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ ไม่มีสารพิษเจือปนลงในดินเเละน้ำ ดั้งนั้นผลผลิตที่ได้จึงมีคุณภาพสูง ด้วยความตั้งใจของ The Coffeenery ในการยกระดับกาเเฟไทยให้สามารถเเข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างภาคภูมิ  The Coffeenery จึงได้รับการรับรองเกษตรอินทรีย์มาตรฐานสากลของทั้ง USDA สหรัฐอเมริกา และ EU สหภาพยุโรป เป็นความภาคภูมิใจ และเป็นสิ่งการันตีที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค

ไร่ของเรา

สถานีต้นกล้ากาแฟ

ต้นกาแฟแต่ละต้นของเราเริ่มต้นชีวิตที่นี่ ภายใต้การควบคุมและดูแลปัจจัยแวดล้อมอย่างเหมาะสม สถานีต้นกล้ากาแฟเป็นสถานที่อนุบาลต้นกล้ากาแฟในโรงเรือนเพาะชำใกล้ตัวเมืองเชียงดาว

ไร่ดอยเมฆ

เราเริ่มต้นด้วยต้นกาแฟเพียง 25,000 ต้น ก่อนที่จะกลายมาเป็น 140,000-150,000 ต้นในปัจจุบัน โดยมีทีมงานและเกษตรกรคอยดูแลอยู่ประมาณ 20 คน นอกจากนี้ที่ไร่ดอยเมฆยังมีต้นชาอีก 30,00 ต้น โดยให้ผลผลิตเชอร์รีกาแฟที่ 150 ตันต่อปี และใบชาอีก 15 ตันต่อปี
ไร่สะเก็ดดาว

ไร่สะเก็ดดาว

ไร่กาแฟแห่งที่สองของเรา หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อว่า “ไร่สะเก็ดดาว” ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 200 ไร่ ปลูกใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ในพื้นที่ของอำเภอดอยสะเก็ด และอยู่ภายใต้ผืนฟ้าที่มีดาวส่องแสงระยิบระยับในทุกค่ำคืน ไร่สะเก็ดดาวอยู่ห่างจาก PANA Coffee เพียง 45 นาที ซึ่งเป็นสถานที่ที่พวกเราจะนำเชอร์รีกาแฟมาแปรรูป