PANA Coffee Co., LTD

การแปรรูปกาแฟ

เราสร้างสรรค์ศิลปะของการแปรรูปกาแฟด้วยการลงทุนในเครื่องจักรอันทันสมัย ซึ่งช่วยให้เราสามารถแปรรูปผลกาแฟเชอร์รีให้กลายเป็นกาแฟสารที่มีคุณภาพสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เราเลือกใช้เครื่องจักรของ Pinhalense ในกระบวนการ Wet Mill และ Dry Mill เพื่อให้แน่ใจว่าจะได้ผลผลิตปลายทางที่ดีที่สุดทั้งในด้านของคุณภาพและปริมาณ

มาตรฐานออร์แกนิกและความปลอดภัยทางอาหาร
เรายึดมั่นในเรื่องของมาตรฐานในทุก ๆ กระบวนการแปรรูปกาแฟ อันประกอบไปด้วยมาตรฐานออร์แกนิกจากสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ตลอดจนมาตรฐานทางด้านระบบจัดการความปลอดภัยทางอาหาร FSSC 22000 และ ISO 22000

การแปรรูปกาแฟและการตากแห้ง

การแปรรูปกาแฟ หลังจากเก็บเกี่ยวผลกาแฟเชอร์รีจากพื้นที่บนยอดดอย ผลกาแฟเชอร์รีที่สดใหม่จะถูกนำส่งมายังพานาคอฟฟี่ ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่กระบวนการ Wet Mill ที่นี่พวกเราจะทำการตรวจสอบคุณภาพ ล้างทำความสะอาด คัดแยก แปรรูป และตากเมล็ดกาแฟให้แห้งอย่างพิถีพิถันในทุก ๆ ขั้นตอน

 

เมื่อกาแฟเชอร์รีเดินทางมาถึง เราจะเริ่มต้นทำการตรวจสอบคุณภาพ โดยมีมาตรฐานดังต่อไปนี้

– การล้างทำความสะอาด

– การตรวจสอบสารเคมีที่อาจตกค้างจากยากำจัดศัตรูพืช

– ความสุกของเมล็ดกาแฟเชอร์รี

– ระดับค่าความหวาน (Brix)

เครื่องล้างทำความสะอาดและคัดแยกผลกาแฟเชอร์รี

หนึ่งในขั้นตอนสำคัญของกระบวนการแปรรูปกาแฟ คือ การล้างทำความสะอาดและการคัดแยกผลกาแฟเชอร์รี โดยคัดแยกผลกาแฟเชอร์รีที่ไม่ได้มาตรฐานแบบลอยน้ำด้วยระบบ Mechanical Syphonic ของเครื่อง Pinhalense ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะช่วยกำจัดสิ่งแปลกปลอมและควบคุมปริมาณของจุลินทรีย์ให้ในอยู่ระดับที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้เมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพดีที่สุดก่อนเริ่มต้นเข้าสู่กระบวนการปอกเปลือก หมัก หรือตากแห้งต่อไป

IMG_5876 copy

เครื่องปอกเปลือกกาแฟเชอร์รี ด้วยระบบ Eco Super Pulper

ภายหลังการทำความสะอาดและคัดคุณภาพจนได้เมล็ดกาแฟเชอร์รีที่เหมาะสมแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือกระบวนการปอกเปลือกด้วยเครื่อง Pinhalense Eco-Super Pulper ที่ถือได้ว่ามีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสูงสุด เนื่องจากมีระบบช่วยประหยัดน้ำ สามารถคัดกรองผลกาแฟเชอร์รีโดยการปล่อยให้ผลที่สุกพอดีไหลลงในแนวตั้ง และเริ่มต้นทำการปอกเปลือกและเมล็ดออกจากกันอย่างนุ่มนวล ไม่ทิ้งร่องรอยความเสียหายหรือตำหนิบนผิวเมล็ดกาแฟ โดยที่ยังคงความหวานของเมือกที่เคลือบผิวเมล็ดกาแฟเอาไว้ เพื่อให้ได้ทั้งอัตราผลผลิตสูงที่สุดและคุณภาพที่ดีที่สุด

ถังหมักเมล็ดกาแฟ

หลังจากทำการปอกเปลือกและเมล็ดกาแฟออกจากกันแล้ว จะส่งต่อไปยังขั้นตอนการหมักในถังสเตนเลส ซึ่งสามารถหมักได้ทั้งแบบเปียกและแบบแห้ง ในกระบวนการนี้จะต้องมีการติดตามวัดค่า TDS ค่า pH และค่าตัวแปรอื่น ๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการหมักเมล็ดกาแฟนั้นเสร็จสมบูรณ์ด้วยดี

เครื่องขัดเมือก (Demucilager)

ในกรณีที่กระบวนการหมักเสร็จสมบูรณ์แล้ว แต่ยังคงต้องทำความสะอาดเมือกที่ติดค้างอยู่บนผิวเมล็ดกาแฟ เราจะใช้เครื่องขัดเมือก ซึ่งเครื่องจักรนี้จะทำขัดล้างชั้นเมือกออกอย่างอ่อนโยนจนได้เมล็ดกาแฟที่สะอาด โดยที่ยังคงรักษาเยื่อหุ้มเมล็ดกาแฟชั้นนอก หรือที่เรียกว่า “กะลา” เอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์

การตากภายใต้การควบคุมสภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม

บางครั้งส่วนสำคัญที่สุดของกระบวนการแปรรูปกาแฟอาจอยู่ที่ขั้นตอนสุดท้าย นั่นก็คือ กระบวนการตากเมล็ดกาแฟ ทั้งนี้ไม่ว่าเมล็ดกาแฟนั้นจะผ่านกระบวนการแปรรูปประเภทใดมาก็ตาม มีความจำเป็นที่จะต้องตากเมล็ดกาแฟให้แห้งในระดับความชื้นที่ 10 – 12% ซึ่งโรงตากของเรามีระบบควบคุมการไหลเวียนของอากาศอย่างเพียงพอตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ เรามีการติดตามและตรวจสอบทั้งระดับความชื้นและอุณหภูมิที่เหมาะสมอย่างใกล้ชิด เพื่อรักษาคุณภาพของเมล็ดกาแฟไว้ให้ดีที่สุด

Washed Process

Washed Process คือกระบวนการแปรรูปแบบปอกเปลือกผลกาแฟเชอร์รี จากนั้นนำไปหมักหรือขัดล้างเมือกออกด้วยเครื่องขัดเมือก ก่อนจะนำเมล็ดกาแฟกะลาเข้าสู่กระบวนการตากแห้ง ซึ่งโดยปกติแล้ว Washed Process จะช่วยให้เราได้กาแฟที่สะอาด และมีรสชาติที่นุ่มนวลเจือรสเปรี้ยวเล็กน้อย

Honey Process (การตากเมล็ดกาแฟพร้อมเมือก)

Honey Process คือกระบวนการแปรรูปด้วยการปอกเปลือกผลกาแฟเชอร์รี แล้วนำเมล็ดกาแฟที่ยังมีเมือกติดอยู่ไปทำการตากแห้ง กระบวนการนี้จะให้รสชาติที่มีความสมดุลระหว่างความหวานจากรสชาติแท้ๆ ของเมล็ดกาแฟ และความเปรี้ยวจากกรดที่ให้กลิ่นคล้ายผลไม้

Natural Process (Dry Process)

ความพิเศษของกระบวนการแปรรูปกาแฟแบบ Natural หรือ Dry Process คือ การตากแห้งผลกาแฟเชอร์รีโดยไม่มีการปอกเปลือก ซึ่งกระบวนการนี้จะช่วยเพิ่มรสชาติความหวาน และช่วยชูรสชาติจากผลไม้ของเมล็ดกาแฟแท้

Tolling Services บริการแปรรูป

หากคุณมีความสนใจที่จะใช้บริการของเราเพื่อ การแปรรูปกาแฟ ภายใต้คุณภาพระดับมาตรฐานสากล กรุณากรอกแบบฟอร์มนี้ ผู้เชี่ยวชาญของเราจะติดต่อกลับภายใน 48 ชั่วโมง หรือติดต่อเราโดยตรงที่เลขหมาย 099 142 0888

""
1
NameYour Name
PhoneMobile Phone
Previous
Next
FormCraft - WordPress form builder

ห้องภาพแสดงศิลปะของการแปรรูป

ด้วยมาตรฐานการควบคุมและตรวจสอบทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟของเรา ไม่เพียงจะทำให้เราสามารถแปรรูปกาแฟให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น แต่ยังเป็นการยกระดับกาแฟไทยไปสู่มาตรฐานสากลอีกด้วย

USDA & EU Organic

Food Safety Standard Certification

International Standard Organization

Hazard Analysis and Critical Control Point