โรงงานแปรรูปกาแฟ

The Coffeenery ร่วมกับ กลุ่มบริษัท PANA Coffee มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อยกระดับกาแฟพิเศษของไทยให้ก้าวสู่มาตรฐานระดับสากล

การแปรรูปกาแฟด้วยเครื่องจักร อุปกรณ์ และเทคโนโลยีอันทันสมัยอย่างครบครัน ช่วยให้เรามีความพร้อมในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่เหนือกว่าภายใต้มาตรฐานระดับสากลในทุก ๆ ขั้นตอน

เริ่มตั้งแต่การเลือกปลูกกาแฟสายพันธุ์ดีภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ตลอดจนถึงการสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์พร้อมจำหน่าย คุณจึงมั่นใจได้ว่าเราเอาใจใส่และพิถีพิถันในทุกขั้นตอน และพร้อมส่งมอบกาแฟคุณภาพสูงสู่ถ้วยกาแฟในมือคุณ

ความเชี่ยวชาญทางด้านกาแฟ
ด้วยประสบการณ์ที่เราสั่งสมในหลายปีที่ผ่านมา ทำให้ The Coffeenery มีขีดความสามารถและมีความเชี่ยวชาญอย่างรอบด้าน เพื่อที่จะสร้างสรรค์กาแฟไทยให้ได้คุณภาพระดับมาตรฐานโลก

.

เส้นทางของกาแฟคุณภาพ

1. ต้นทาง

2. กลางทาง

2.1 การแปรรูปและการตาก

2.2 การสีกะลาและคัดคุณภาพ

2.3 การคั่วและการบรรจุ

3. ปลายทาง

1. ต้นทาง

journey-coffee-cherries
 • การปลูก
 • การดูแล
 • การเก็บเกี่ยว
 • การคัดคุณภาพ

2. กลางทาง

2.1 การแปรรูปและการตาก

journey-coffee-parchment
 • การปอกเปลือก
 • การหมัก
 • การล้างขัดเมือก
 • การตาก

2.2 การสีกะลาและคัดคุณภาพ

journey-coffee-green
 • การสีกะลา
 • การคัดแยกขนาด
 • การคัดคุณภาพ
 • การบรรจุ

2.3 การคั่วและการบรรจุ

journey-coffee-roasted
 • การคั่ว
 • การเบลนด์
 • การบรรจุ
 • การจัดจำหน่าย

3. ปลายทาง

journey-coffee-drink
 • การบด
 • การชง
 • การบริโภค

การให้บริการ

การแปรรูปกาแฟ

ในฤดูกาลเก็บเกี่ยว เมื่อผลกาแฟเชอร์รีได้เดินทางมาถึงโรงงานแปรรูปผลกาแฟเชอร์รี เราจะทำการตรวจสอบ, ล้าง, คัดแยกผลลอย-จม และแปรรูป ก่อนที่จะนำไปโรงตาก เพื่อตากแห้งเป็นกาแฟกะลาอย่างพิถีพิถันในทุกขั้นตอน

 

การคัดคุณภาพ

เมื่อได้กาแฟกะลามาแล้ว เราจะนำไปผ่านเครื่องสีกะลาในระบบ “สีเย็น” (Cold-Hulling) เมล็ดกาแฟสารที่ได้จะถูกนำไปคัดคุณภาพด้วยเครื่องคัดแยกขนาด เครื่องคัดน้ำหนัก และเครื่องคัดค่าสี ก่อนที่จะนำไปบรรจุในถุงปิดผนึก

 

OEM service

การคั่วและการบรรจุ

เมล็ดกาแฟสารจะผ่านการคั่วด้วยเครื่องคั่วกาแฟที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด ก่อนที่จะนำไปบรรจุลงถุงอย่างพิถีพิถัน แล้วส่งจำหน่าย

 

 

OEM

จุดมุ่งหมายสำคัญในฐานะผู้ให้บริการด้านกาแฟคือ การทำงานร่วมกับบริษัท หรือผู้ประกอบการร้านกาแฟ ที่ต้องการสร้างสรรค์รสชาติกาแฟที่แตกต่างเฉพาะตัว และตอบโจทย์ความเป็นแบรนด์ของคุณเองอย่างแท้จริง

 

 

ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพกาแฟ

ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพกาแฟของ พานาคอฟฟี่ มีบทบาทอย่างมากในการเสริมสร้างความยั่งยืนให้กับห่วงโซ่กาแฟนับตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ โดยเริ่มจากการตรวจสอบสารเคมีที่อาจตกค้างจากยากำจัดศัตรูพืช ตลอดจนถึงการตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนจาก Ochratoxin  ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเมล็ดกาแฟสารของเราเองและของลูกค้านั้นมีคุณภาพอย่างแท้จริง

 

ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพกาแฟ (PANA Coffee Lab) ตั้งอยู่ที่ บริษัท พานาคอฟฟี่ จำกัด ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพกาแฟ ได้ที่หมายเลข +66 5208 0733

 

บริการของโรงงานของเรา

หากคุณมีความสนใจที่จะใช้บริการต่าง ๆ ของเรา เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์กาแฟที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล กรุณากรอกแบบฟอร์มนี้ ผู้เชี่ยวชาญของเราจะติดต่อกลับภายใน 48 ชั่วโมง หรือติดต่อเราโดยตรงที่เลขหมาย 099 142 0888

""
1
NameYour Name
PhoneMobile Phone
Previous
Next
FormCraft - WordPress form builder