สมัครสมาชิก

สิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิก ประกอบด้วย:

  • การส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกกาแฟใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ เพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน
  • การฝึกอบรมพืชไร่อินทรีย์
  • การอบรมการแปรรูปกาแฟแบบพิเศษ
  • การฝึกอบรมการบริหารจัดการไร่กาแฟ
  • บริษัท พานาคอฟฟี่ จำกัด จะพิจารณารับซื้อเมล็ดกาแฟเชอร์รี่และกาแฟกะลาที่มีคุณภาพจากเกษตรกรของโครงการฯ ที่ผ่านการฝึกอบรม และผ่านการประเมินคุณภาพภาพ ในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด

เข้าร่วมโครงการ
กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มด้านล่างให้ครบถ้วน เพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการกาแฟดูแลป่ากับเรา

สีแดง * กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

""
1

ข้อมูลส่วนตัว:

ชื่อชื่อ
นามสกุลนามสกุล
ที่อยู่ที่อยู่
อำเภออำเภอ
จังหวัดจังหวัด
รหัสไปรษณีย์รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์

การผลิต / การแปรรูป

สถานที่สถานที่
อำเภออำเภอ
จังหวัดจังหวัด
รหัสไปรษณีย์รหัสไปรษณีย์
ประเภทการผลิตประเภทการผลิต
พื้นที่การผลิตArea Size

ปริมาณการผลิต:

kg. unit, fill dash (-) if you don't know.

กาแฟเชอร์รีกาแฟเชอร์รี
กาแฟกะลากาแฟกะลา
กาแฟสารกาแฟสาร
Previous
Next
FormCraft - WordPress form builder