ความยั่งยืน

โครงการกาแฟดูแลป่า

การปลูกกาแฟใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ คือการปลูกต้นกาแฟให้เติบโตในสภาวะแวดล้อมตามธรรมชาติภายใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงา ช่วยบดบังแสงแดดจากดวงอาทิตย์
ไร่กาแฟของเรา เป็นไร่กาแฟที่ปลูกแบบออร์แกนิก ต้นกาแฟทั้งหมดเจริญเติบโตภายใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ตามธรรมชาติ

 

การเกษตรแบบออร์แกนิก
การเพาะปลูกกาแฟในป่าไม้ที่เป็นธรรมชาติ ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่และคำนึงถึงสภาพแวดล้อมภายในไร่กาแฟด้วย

 

การปลูกกาแฟใต้ร่มเงาไม้ใหญ่

ไร่กาแฟออร์แกนิคที่ปลูกใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ของเรา ไม่เพียงได้รับการรับรองออร์แกนิก แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือการทำการเกษตรที่รักษาสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยสำหรับเกษตรกร

ตามหลักความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับดิน แสดงให้เห็นว่าต้นไม้ใหญ่ไม่เพียงแต่เป็นหลังคาให้ร่มเงาเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทหลายด้านที่สำคัญในเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม เราเรียกบทบาทนั้นว่า “นิเวศบริการ” (ecosystem services) ซึ่งเป็นบริการที่ครอบคลุมตั้งแต่การรักษาคุณภาพน้ำ ก่อเกิดความหลากหลายทางชีวภาพตามธรรมชาติ จัดเก็บคาร์บอน ไปจนถึงช่วยป้องกันการกัดเซาะและการพังทลายของหน้าดิน สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ยังประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ในพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากความอุดมสมบูรณ์ด้วยเช่นกัน ส่งผลให้ทุกสรรพสิ่งเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์

ความยั่งยืนอย่างแท้จริง

การปลูกกาแฟใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ (shade-grown) เป็นการส่งผ่านความคิดอันทรงพลังให้กับอุตสาหกรรมกาแฟในวงกว้าง ความต้องการในการปลูกกาแฟแบบ shade-grown ที่กำลังขยายตัว เป็นส่วนหนึ่งของแรงขับเคลื่อนให้ทิศทางเศรษฐกิจได้พัฒนาต่อไปในลักษณะที่มีความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม และยังช่วยรักษาชุมชนกาแฟเอาไว้ร่วมกันกับพวกเราเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนความยั่งยืนและประโยชน์ที่จะได้รับจากความยั่งยืนนี้

สุขภาพดีๆ ที่มาพร้อมกับรสชาติที่ดี

กาแฟออร์แกนิกที่ปลูกใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ยังต้องการให้ไม่มีการใช้สารเคมี เช่น ปุ๋ยและยาฆ่าแมลง สภาพแวดล้อมที่มีลักษณะดีและมีความหลากหลายทางชีวภาพสามารถให้สารอาหารที่หลากหลาย และนกก็สามารถทำหน้าที่ควบคุมจำนวนของแมลงศัตรูพืช นั่นหมายถึงการลดการสัมผัสสารเคมีในไร่กาแฟ, ในน้ำดื่ม และในถ้วยกาแฟที่ส่งผลต่อสุขภาพที่ดีของเรา กาแฟปลูกในที่ร่มเงาก็มีแนวโน้มที่จะสุกช้ากว่า ซึ่งมักจะให้รสชาติที่หลากหลาย และดีกว่ากาแฟที่ปลูกในที่ได้รับแสงแดดโดยตรง

กาแฟดูแลป่า

สมัครสมาชิก

หากคุณคือเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ และมีความสนใจเป็นส่วนหนึ่งของโครงการกาแฟดูแลป่า กรุณากรอกแบบฟอร์มนี้ แล้วทีมงานของเราจะติดต่อคุณกลับภายใน 48 ชั่วโมง หรือติดต่อกับเราโดยตรงที่เลขหมายนี้  062-768-3768

""
1
NameYour Name
PhoneMobile Phone
MessageMessage
0 /
Previous
Next
FormCraft - WordPress form builder

or click here to go to register form.

การบริหารจัดการไร่

เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ปลูกของเราและหารือกันถึงเส้นทางสู่ความยั่งยืน

ความยั่งยืนเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และความร่วมมือกัยระยะยาว เนื่องจากเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอาจต้องเผชิญกับความเสี่ยงของสภาพอากาศที่ไม่แน่นอน ด้วยเหตุนี้ทางเราจึงอยากจะให้ความมั่นใจแก่เกษตรกรหรือผู้ผลิตที่ร่วมงานกับเรา เพื่อที่เราจะได้คอยให้ความช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการในการรับมือกับอุปสรรคต่างๆ และช่วยผลักดันให้เกิดการสร้างความยั่งยืนได้จริง เรามีการจัดอบรมและสัมมนาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ห่างไกลในเรื่องการปลูก การเก็บเกี่ยว การแปรรูปกาแฟ และเรามีระบบบริหารจัดการไร่ที่พร้อมจะให้บริการกับเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ

PANA Lab

PANA Coffee Lab คือห้องปฏิบัติการทางชีวเคมีที่ถูกออกแบบมาเพื่อตรวจสารเคมีหรือสารตกค้างที่เป็นอันตราย ซึ่งอาจมีตกค้างหลงเหลืออยู่ในดินและผลผลิตทางการเกษตร อาทิ กาแฟ ข้าว พืชผัก และผลไม้ ซึ่งความมุ่งหวังของเราคือการที่เหล่าเกษตรกรรายย่อยนั้นจะสามารถเข้าถึงการตรวจสอบผลผลิตทางการเกษตรเหล่านี้ได้ โดยได้รับผลการตรวจสอบภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และด้วยราคาที่ประหยัดแบบที่เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้

PANA Coffee Lab ตั้งอยู่ที่ บริษัท พานาคอฟฟี่ จำกัด ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด ในจังหวัดเชียงใหม่

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

การพัฒนาอาชีพของคนไทยที่ราบสูง

โครงการกาแฟดูแลป่า

Shade-grown & Sustainable

ต้นกล้าดอยหลวง

ต้นกาแฟอราบิก้าคุณภาพสูง

ดอยเมฆคาเฟ่

Local, organically shade-grown Arabica