มาตรฐานระดับสากล

ด้วยแนวทางปฏิบัติของ The Coffeenery อันผสมผสานเรื่องราวของธรรมชาติ เชื่อมโยงเข้ากับการยกระดับคุณภาพกาแฟไทยสู่มาตรฐานสากลโลก จึงถือได้ว่า เครื่องหมายสำคัญเหล่านี้ เป็นความภาคภูมิใจของเราที่ได้แสดงถึงความสำเร็จตามปณิธานที่ได้วางเป้าหมายไว้

จุดมุ่งหมายของเรา
ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจด้านกาแฟอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ ทำให้ทุกรายละเอียดล้วนเชื่อมโยงสัมพันธ์ เอื้อคุณประโยชน์ต่อกันและกัน เพื่อหล่อเลี้ยงผู้คน สังคม ธรรมชาติ และสร้างเศรษฐกิจให้ธุรกิจกาแฟไทยอย่างยั่งยืน

การรับรองที่ The Coffeenery และ กลุ่มบริษัทพานาคอฟฟี่ได้รับ

ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองเกษตรอินทรีย์โดย OneCert®, Inc.

“โดยรวมแล้ว การดำเนินการจัดการแบบเกษตรอินทรีย์ต้องแสดงให้เห็นถึงการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และใช้สารที่ได้รับการรับรองเท่านั้น” – USDA

badge-organicusda
the_organic_logo

การแปรรูปกาแฟ

นอกเหนือจากนี้ เครื่องจักร อุปกรณ์ และเทคนิควิธีการแปรรูปกาแฟของเรา ยังได้รับการรับรองภายใต้มาตรฐาน ISO 22000, FSSC 22000, HACCP และ HALAL

.

การฝึกอบรมด้านกาแฟ

การฝึกอบรมด้านกาแฟของเรา ดำเนินการภายใต้มาตรฐานของสถาบัน SCA และ CQI ทั้งในหลักสูตรการแปรรูปกาแฟ การคั่ว การชง และบาริสต้า ซึ่งสอนโดยผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรอง