The Coffeenery คนกาเเฟ

.

“เมล็ดกาเเฟเล็กๆ คือสิ่งที่เชื่อมโยงผู้คนไว้ด้วยกัน”

     หลังจากผ่านการปลูกเเละดูเเลโดยคนต้นน้ำ เเปรรูปด้วยมาตรฐานสากลด้วยความ  เอาใจใส่จากคนกลางน้ำสู่การนำเสนอคุณภาพผ่านรสชาติจากใจคนปลายน้ำ ทำให้กาเเฟกลายเป็นวิถีชีวิตของผู้คนที่รักเเละผูกพันกับกาเเฟ

มาทำความรู้จักกับ “คนกาเเฟ” ไปด้วยกันกับ The Coffeenery

ติดตามทุกเรื่องราวของ The Coffeenery ได้ที่
Facebook : thecoffeenery
Instagram : thecoffeenery

#thecoffeenery #TheCoffeeneryกาแฟที่ไม่เหมือนใคร #กาแฟไทยกาแฟพ่อ