Cookies & coffee

 

 


 

 

นโยบายสำหรับคุกกี้ (Cookies Policy)

 1. นโยบายสำหรับคุกกี้ (Cookies Policy)

นโยบายด้านคุกกี้นี้จะอธิบายเกี่ยวกับเวลาและสาเหตุในการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ เมื่อท่านเข้าไปที่ https://thecoffeenery.com หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่เป็นของหรือที่ดำเนินการโดย บริษัท พานาคอฟฟี่ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด หรือหน่วยงานในสังกัด (“บริษัท พานาคอฟฟี่ จำกัด”) และวิธีการยอมรับ บล็อค หรือลบคุกกี้

 1. คุกกี้คืออะไรและมีการทำงานอย่างไร

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของท่านขณะเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ซึ่งทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่างๆ เช่น บันทึกข้อมูลการตั้งค่าภาษาในอุปกรณ์ของท่าน บันทึกสถานะการเข้าใช้งานในปัจจุบันของท่าน เพื่อช่วยให้ท่านสามารถเข้าใช้งานเว็ปไซต์และ/หรือแอปพลิเคชัน (เรียกว่า “บริการ”) ได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าใช้งานบริการที่ท่านชื่นชอบในรูปแบบไฟล์ สะดวกในการสืบค้นเนื้อหาจากเว็บไซต์ โดยจะจดจำการตั้งค่าการใช้งานของท่าน และช่วยปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้มั่นใจว่าโฆษณาออนไลน์ที่ท่านเห็นจะเป็นโฆษณาที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของท่าน โดยคุกกี้ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของท่าน และเนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียกออกมาดูหรืออ่านได้โดยบริการที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น

 1. การใช้งานคุกกี้
 • คุกกี้การทำรายการ – คุกกี้เหล่านี้จะแฝงอยู่เฉพาะระหว่างการทำรายการสืบค้นในปัจจุบันและจะหมดอายุภายในระยะเวลาไม่นาน หลังจากเลือกปิดเบราว์เซอร์แล้วคุกกี้การทำรายการทั้งหมดจะถูกลบทิ้ง
 • คุกกี้แฝงค้าง – คุกกี้เหล่านี้จะค้างอยู่ในอุปกรณ์ของผู้ใช้ตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในคุกกี้
 • คุกกี้จากภายนอก – คุกกี้เหล่านี้จะใช้โดยผู้ดำเนินการภายนอกที่ได้รับอนุญาตเว็บไซต์ของเราอาจใช้คุกกี้ต่อไปนี้

3.1 ประโยชน์ของคุกกี้

คุกกี้เหล่านี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ของเรา และจะถูกใช้ทันทีเมื่อมีการเข้ามายังเว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์ของเราอาจทำงานไม่ถูกต้องหากไม่มีคุกกี้เหล่านี้ คุกกี้เหล่านี้ไม่สามารถปิดได้ในระบบของเรา และไม่ได้จัดเก็บข้อมูลระบุตัวบุคคลใด ๆ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เว็บไซต์ของเราสามารถทำงานในลักษณะต่าง ๆ ได้ เช่น บันทึกข้อมูลรถเข็นสินค้าของท่านระหว่างการซื้อ หรือเพื่อรับรองว่าจะมีการแสดงเนื้อหาเฉพาะท้องถิ่น (ได้รับการแปลแล้ว) ที่ถูกต้องตามความเหมาะสม หากท่านตั้งค่าเบราว์เซอร์ให้บล็อคคุกกี้ทั้งหมด เราจะไม่สามารถรับประกันได้ว่าการทำงานของเว็บไซต์ระหว่างเยี่ยมชมจะไม่มีการติดขัดใด ๆ

3.2 คุกกี้เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน

คุกกี้เหล่านี้ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลวิเคราะห์การใช้งานของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา (เช่น หน้าที่สืบค้นบ่อยที่สุด ลิงค์สืบค้นที่ใช้ จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ฯลฯ) ข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมได้จะเป็นข้อมูลแบบคละรวมซึ่งไม่มีการระบุตัวตนแต่อย่างใด
คุกกี้เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการทำงานที่ใช้กับเว็บไซต์ของเราอาจมีการจัดการโดยผู้ให้บริการจากภายนอก ทั้งนี้บริษัทไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกดังกล่าวใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น
ท่านสามารถเลือกไม่รับคุกกี้เหล่านี้ผ่าน “การตั้งค่าคุกกี้” ของเรา หากท่านเลือกไม่รับคุกกี้เหล่านี้ เราจะไม่สามารถรับประกันได้ว่าการทำงานของเว็บไซต์ระหว่างเยี่ยมชมจะไม่มีการติดขัดใด ๆ

3.3 คุกกี้เพื่อรองรับการทำงาน

คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เว็บไซต์สามารถจดจำสิ่งต่าง ๆ ที่ท่านได้เลือกไว้ (เช่น ภาษาหรือภูมิภาคที่อาศัย ฯลฯ) และใช้เพื่อรองรับการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ข้อมูลทั้งหมดจะถูกรวบรวมแบบคละรวม ดังนั้นจะไม่มีการระบุตัวบุคคล และช่วยให้เราสามารถปรับปรุงคุณภาพเว็บไซต์ของเราได้อย่างต่อเนื่อง

ท่านสามารถเลือกไม่รับคุกกี้เหล่านี้ผ่าน “การตั้งค่าคุกกี้” ของเรา หากท่านเลือกไม่รับคุกกี้เหล่านี้ เราจะไม่สามารถรับประกันได้ว่าการทำงานของเว็บไซต์ระหว่างเยี่ยมชมจะไม่มีการติดขัดใด ๆ

3.4 คุกกี้เพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายและนำเสนอโฆษณา

คุกกี้เหล่านี้มักใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด เพื่อจัดหาข้อมูลที่สอดคล้องกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ นอกจากนี้ยังใช้เพื่อจำกัดจำนวนครั้งที่จะพบเนื้อหาโฆษณา และเพื่อช่วยในการประเมินประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณา คุกกี้เหล่านี้มักจะถูกจัดวางไว้โดยบริษัทหรือเครือข่ายโฆษณาจากภายนอกโดยได้รับอนุญาตจากบริษัท คุกกี้เหล่านี้ใช้เพื่อจดจำว่าท่านเคยเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลที่รวบรวมผ่านการจัดวางคุกกี้นี้จะถูกแชร์กับหน่วยงานจากภายนอกอื่น ๆ เช่น ผู้จัดโฆษณาที่อาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อนำเสนอการโฆษณาแบบกำหนดเป้าหมายและ/หรือเนื้อหาใด ๆ ให้แก่ท่านผ่านทางเว็บไซต์อื่น ๆ คุกกี้กำหนดกลุ่มเป้าหมายหรือคุกกี้โฆษณามักจะเชื่อมโยงกับส่วนการทำงานของเว็บไซต์ที่ให้บริการโดยหน่วยงานอื่น

หากท่านเคยแสดงความสนใจว่าต้องการรับข่าวสารจากเราเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของเรา   เราอาจใช้คุกกี้กำหนดกลุ่มเป้าหมายเพื่อช่วยให้เราเข้าใจว่าท่านสนใจผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการใดของเรา โดยคุกกี้กำหนดกลุ่มเป้าหมายนี้จะทำงานระหว่างที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์เท่านั้น และจะรวบรวมเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราที่ท่านให้ความสนใจ นอกจากนี้ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่รวบรวมได้ผ่านคุกกี้กำหนดกลุ่มเป้าหมายของเรากับบุคคลภายนอก

หากก่อนหน้านี้ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมแก่เราในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของเรา คุกกี้เหล่านี้จะไม่ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลระบุตัวบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวกับท่าน หากไม่มีความยินยอมดังกล่าว คุกกี้เหล่านี้จะรวบรวมเฉพาะข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์แบบไม่ระบุตัวเกี่ยวกับหน้าที่เยี่ยมชมในเว็บไซต์ของเรา

ท่านสามารถเลือกไม่รับคุกกี้เหล่านี้ผ่าน “การตั้งค่าคุกกี้” ของเรา หากท่านเลือกไม่รับคุกกี้เหล่านี้ เราจะไม่สามารถรับประกันได้ว่าการทำงานของเว็บไซต์ระหว่างเยี่ยมชมจะไม่มีการติดขัดใด ๆ

 1. คุกกี้จากภายนอก

เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์มีประสิทธิภาพมากที่สุด และเพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการของผู้เยี่ยมชมของเรามากยิ่งขึ้น บริษัทอาจใช้แอพพลิเคชั่นหรือฟังก์ชั่นการทำงานจากภายนอก (เช่น เครือข่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์    ผู้ให้บริการระบบวิเคราะห์การสืบค้นข้อมูลทางเว็บ ฯลฯ) ร่วมด้วย ฟังก์ชั่นการทำงานนี้อาจช่วยให้บุคคลภายนอกเหล่านี้สามารถกำหนดคุกกี้ไว้ในระบบของท่านได้ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา คุกกี้เหล่านี้อาจเป็นคุกกี้เพื่อวิเคราะห์สถิติ/เสริมประสิทธิภาพการทำงานหรือคุกกี้กำหนดกลุ่มเป้าหมาย/โฆษณา สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกดังกล่าวใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น หากท่านเคยให้ความยินยอมในการรับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของเราและเข้าชมเว็บไซต์ผ่านลิงค์ในอีเมลที่ได้รับจากเรา เราจะใช้คุกกี้จากภายนอกเพื่อบันทึกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ท่านให้ความสนใจ ข้อมูลทั้งหมดที่จัดเก็บได้จะเป็นแบบคละรวมและไม่มีการเปิดเผยตัว ยกเว้นในกรณีที่ระบุไปนี้เท่านั้น ท่านสามารถเลือกไม่รับคุกกี้เหล่านี้ผ่าน “การตั้งค่าคุกกี้” ของเรา หากท่านเลือกไม่รับคุกกี้เหล่านี้ เราจะไม่สามารถรับประกันได้ว่าการทำงานของเว็บไซต์ระหว่างเยี่ยมชมจะไม่มีการติดขัดใด ๆ

 1. การยอมรับ บล็อค หรือลบคุกกี้

หากท่านไม่เห็นด้วยกับการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามของเรา ท่านสามารถควบคุมการใช้คุกกี้ได้โดยเลือกที่จะไม่เยี่ยมชมหรือใช้งานเว็บไซต์ของเรา หรือท่านสามารถยอมรับ บล็อค หรือลบคุกกี้ได้ผ่านวิธีการต่างๆ เช่น ท่านสามารถอัพเดตและแก้ไขการตั้งค่าคุกกี้ตามความต้องการของท่านสำหรับเว็บไซต์ได้จาก “การตั้งค่าคุกกี้” ของเราบางเบราว์เซอร์นั้นยอมรับคุกกี้ตามค่าเริ่มต้น แต่ท่านก็สามารถกำหนดค่าของแต่ละเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้ได้เพื่อบล็อคคุกกี้บางส่วนหรือทั้งหมด หรือเพื่อแจ้งให้ท่านทราบก่อนที่จะมีการติดตั้งคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของท่าน ท่านสามารถแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ได้โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของเบราว์เซอร์หรือในส่วน “การตั้งค่าของเบราว์เซอร์” ท่านสามารถลบคุกกี้ที่ถูกติดตั้งไว้ในโฟลเดอร์คุกกี้สำหรับเบราว์เซอร์ของท่าน ท่านควรเข้าไปที่เบราว์เซอร์แต่ละตัวเพื่อเรียนรู้วิธีการลบคุกกี้ หากท่านปิดคุกกี้ทั้งหมด ท่านอาจไม่สามารถใช้งานคุณสมบัติทั้งหมดของเว็บไซต์ได้ และหน้าเว็บบางส่วนอาจทำงานผิดไปจากปกติ

 1. การตรวจสอบผู้ใช้งานจากการเปิดอีเมลของเรา

อีเมลที่เราหรือพันธมิตรจากภายนอกที่เราให้ความไว้วางใจในการดำเนินการร่วมกันกับเรานั้นเป็นผู้จัดส่งอาจมี “พิกเซลกราฟิก เว็บบีคอน หรือคุกกี้ติดตาม” ซึ่งจะปรากฏขึ้นในอีเมล เพื่อแจ้งให้เราทราบว่าอีเมลของเราถูกเปิดหรือไม่ และเพื่อยืนยันว่ามีการคลิกผ่านไปยังลิงค์หรือข้อความโฆษณาในอีเมลหรือไม่ และท่านคลิกลิงค์ในรายงานอีเมลใดในหน้าเพจที่ท่านเปิดดูบนเว็บไซต์บริษัทอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น เพื่อประเมินว่าอีเมลของเรามีความน่าสนใจสำหรับผู้ใช้หรือไม่ หรือเพื่อพิจารณาว่าผู้ใช้ที่ไม่เปิดอีเมลต้องการรับอีเมลต่อไปอีกหรือไม่ เป็นต้น ทั้งนี้ พิกเซลกราฟิก เว็บบีคอน และคุกกี้ติดตามเหล่านี้จะถูกลบทิ้งเมื่อมีการลบอีเมลดังกล่าวเราจะส่งอีเมลถึงท่านเพื่อแจ้งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา หากท่านเลือกรับการติดต่อเหล่านี้ไว้เท่านั้น หากไม่ต้องการให้เราตรวจสอบว่าท่านเปิดอีเมลหรือคลิกที่ลิงค์ใด ๆ จากเราหรือไม่ กรุณาคลิกที่ลิงค์ “unsubscribe” ในอีเมลที่ท่านได้รับ หากท่านยกเลิกการสมัครรับบริการ ท่านจะไม่ได้รับอีเมลเหล่านี้อีกต่อไปท่านจะไม่สามารถปฏิเสธอีเมลจากฝ่ายกำกับดูแลที่สำคัญต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เช่น ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน หรือข้อมูลติดต่อใด ๆ ของเราเกี่ยวกับคำขอเฉพาะกรณีที่ท่านมีกับเรา

 1. การแชร์ข้อมูลผ่านเครือข่ายโซเชียล

หากท่านแชร์เนื้อหาของเราทางเครือข่ายโซเชียล เช่น Facebook และ Twitter เว็บไซต์จากภายนอกเหล่านี้อาจติดตั้งคุกกี้ไว้ในเบราว์เซอร์ของท่าน เราไม่มีอำนาจในการควบคุมการติดตั้งคุกกี้เหล่านี้ โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์จากภายนอกดังกล่าวเพื่อตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้และการจัดการการใช้งานเหล่านี้

 1. ประกาศการเปลี่ยนแปลงคุกกี้

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายด้านคุกกี้นี้ภายใต้ดุลพินิจโดยเด็ดขาดของเราได้ทุกเมื่อ นโยบายด้านคุกกี้นี้ได้รับการอัพเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้และข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานของเราได้จาก กดที่นี่ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน