ขั้นตอนวิธีการสมัครสมาชิกโครงการกาแฟดูแลป่า

 • 1. ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกโครงการกาแฟดูแลป่า

  ดาวน์โหลดใบสมัคร
 • 2. กรอกใบสมัคร

  หลังจากดาวน์โหลดใบสมัครแล้วทำการกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน

 • 3. ส่งข้อมูลสมาชิกพร้อมอัปโหลดใบสมัครที่กรอกแล้ว

  อัปโหลดใบสมัครที่กรอกแล้ว ผ่านฟอร์มสมัครสมาชิกทางด้านล่าง
  ช่องที่มีสัญลักษณ์ * หมายถึง จำเป็นต้องระบุข้อมูล

  หลังจากนั้นให้กดปุ่ม Submit เพื่อทำการส่งข้อมูลสมาชิก

 • 4. เป็นสมาชิกโครงการ

  สมาชิกโครงการจะได้รับข่าวสารจากโครงการ

ส่งข้อมูลสมาชิก

หากระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือท่านจะได้รับข่าวสารจากโครงการ
นามสกุลไฟล์ที่สามารถแนบได้ zip,rar,tar,7z,jpg,jpeg,png,gif,pdf,doc,docx