ประวัติบริษัท

ภาคเหนือของประเทศไทยเป็นพื้นที่ๆ เหมาะสมกับการปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้าที่ดีที่สุดในภูมิภาคอันเนื่องมาจากสภาพดินที่มีความอุดมสมบูรณ์และป่าเขียวชอุ่มบนความสูงที่เหมาะสม.PANA Coffee เชื่อมั่นในการเพิ่มพลังเพื่อสร้างความสำเร็จเราเริ่มต้นธุรกิจด้วยแนวคิด “การให้การศึกษาเรื่องกาแฟ”(Coffee Education) เราให้การศึกษาแก่เกษตรกรเรื่องของเกษตรกรรมที่ยั่งยืน, ระบบฟาร์มออร์แกนิก และการสร้างสรรค์คุณค่าเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตกาแฟของตนเอง.  นอกจากนี้ เรายังให้ความรู้แก่ผู้บริโภคให้ตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกและผลิตกาแฟแบบยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และนำเสนอความยอดเยี่ยม ละเอียดอ่อนของกลิ่นหอมและรสชาติกาแฟอันเกิดจากกระบวนการผลิตที่ดีว่าเป็นอย่างไร

ปัจจุบันเรากำลังดำเนินงานกับโครงการ ‘The Coffeenery’ อันประกอบด้วยการสร้างโรงงานแปรรูปกาแฟครบวงจร ตั้งแต่ผลเชอร์รีกาแฟ จนได้เป็นกะลาแห้ง (WetMill) และจากกะลาแห้งจนถึงกาแฟสารหรือ Green Bean (DryMill),โรงคั่วเมล็ดกาแฟ (Roastery), Lab & Cupping Room สำหรับทดสอบคุณภาพของเมล็ดกาแฟ, ร้านกาแฟ และศูนย์เรียนรู้กาแฟ(Coffee Learning Centre) ที่ซึ่งเกษตรกรผู้ปลูกกับผู้ดื่มจะสามารถมาพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เรื่องกาแฟด้วยกันได้.  นอกจากนั้น The Coffeenery ยังมี “โรงปุ๋ย” ซึ่งเราจะแปรเปลือกและเนื้อที่เหลือจากกระบวนการผลิตให้เป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ, มี “ห้องปฏิบัติการ” ทดสอบความปลอดภัยของกาแฟและผลิตผลการเกษตรอีกด้วย.