ร่วมงานกับเรา

บริษัท พานาคอฟฟี่ จำกัด

ประกาศรับสมัครเพื่อนร่วมงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

  1. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (Accounting Manager)
  2. ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล (HR Manager)
  3. เลขานุการผู้บริหาร (Secretary)
  4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Sales Specialist)

ท่านใดสนใจร่วมงานกับเรา โปรด download ใบสมัครได้ที่นี่
กรอกรายละเอียดและส่ง email ใบสมัคร พร้อมประวัติส่วนตัว มาได้ที่ hr_pana@panacoffeethailand.com